Watertekort?

- Hoe is het gesteld met de waterkwaliteit van de Vlaamse oppervlaktewateren.

- Zijn deze proper, is er nog verbetering mogelijk, wat zijn de gevolgen van recente waterverontreinigingen (Schelde) en welke dieren vinden we terug in onze waterlopen. 

- dreigt er water tekort in Vlaanderen ?

Ontdek het antwoord op deze vragen via de webinar van Natuurpunt  op woensdag 1 juli!

 

Ook wij dragen ons steentje bij door de aanleg van wetlands via het Sigmaplan. Deze wetlands fungeren als sponzen die het te koesteren water moeten opslaan.