Achter de schermen

~ Het grotere plaatje ~

Eén dag per jaar bundelen alle Scheldepartners hun krachten om jou te laten kennismaken met de schoonheid van de Scheldevallei. Wist je dat ze achter de schermen al enkele jaren aan ‘Rivierpark Scheldevallei’ sleutelen? Dat wil een hele jaar door ambassadeur zijn van deze prachtige regio! En er is nog meer bedrijvigheid in deze regio. Het Sigmaplan en LIFE Sparc investeren langs de Schelde in nieuwe natuur die ons beschermt tegen overstromingen. Als specialist in landschap, natuur en erfgoed zet Regionaal Landschap Schelde-Durme haar schouders mee onder al deze initiatieven.

Waarom HOOGTIJ – Feest in de Scheldevallei?

Pittoreske dorpen, prachtige kastelen, Europese topnatuur en heerlijk weidse velden … Wat zijn we fier op onze Scheldevallei! Eén dag per jaar bundelen we alle krachten om haar schoonheid in de schijnwerpers te plaatsen. Met HOOGTIJ – Feest in de Scheldevallei! zetten we maximaal in op beleving. Via een brede waaier aan activiteiten, georganiseerd door een veelzijdige groep van organisatoren. Daarbij gaat ook aandacht naar klimaatverandering en de bijzondere rol die de Schelde, het Sigmaplan en haar unieke natuurgebieden hierin spelen. Kortom: met HOOGTIJ – Feest in de Scheldevallei! reiken we vele redenen aan om naar de Scheldevallei te komen… en er terug te keren!

www.hoogtijscheldevallei.be ~

Wat is Rivierpark Scheldevallei?

Rivierpark Scheldevallei wil het hele jaar door ambassadeur zijn van de mooie Scheldevallei! Momenteel werken vele partners achter de schermen aan de lancering van het Rivierpark in 2021. Voorlopig is de unieke natuur en erfgoed van de Scheldevallei, uniek gelegen tussen de internationale hotspots Gent, Antwerpen en Mechelen, nog een goed bewaard geheim. De 7 grote deelgebieden (de Polders van Kruibeke, de Durmevallei, de Kalkense Meersen en Donkmeer, Klein-Brabant, de Damvallei, Dendermonde en omgeving en de Rupelstreek) zijn bovendien nog in volle ontwikkelijking rond de thema’s waterveiligheid, natuur, landbouw, erfgoed en toerisme. Dat doen ze elk in hun eigen tempo, maar met een gezamenlijk doel: Rivierpark Scheldevallei. Regionaal Landschap Schelde-Durme helpt alle initiatieven zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Tot in 2021!

~ www.rivierparkscheldevallei.be (in opbouw) ~

Wat is Life SPARC?

Het geactualiseerde Sigmaplan maakt Vlaanderen weerbaar tegen de stijgende zeespiegel en extreme weersomstandigheden. Hoe? Door de Schelde en haar bijrivieren meer ruimte te bieden via gecontroleerde overstromingsgebieden en ontpolderingen. Met het Europese Life-project ‘SPARC’ – ‘Space for Adapting the River Scheldt to Climate Change’ – voorziet de Europese Unie financiële steun om 6 gebieden van het Sigmaplan verder te ontwikkelen: in Bornem (Groot Schoor), Dendermonde (Vlassenbroek), Hamme (Wal – Zwijn en De Bunt), Temse en Waasmunster (Groot en Klein Broek). Tegelijk wordt zo nieuwe getijdennatuur gecreëerd, zoals slikken en schorren. Zij zijn meer dan waterbuffers alleen! Ze vormen ook veelzijdige ecosystemen waar bijzondere planten en dieren een thuis vinden. Precies door die weelde vormen de Sigmaplangebieden een grote troef voor Rivierpark Scheldevallei, een recreatief gebied-in-wording dat zich uitstrekt langs de Schelde, Durme en Rupel.

~ www.life-sparc.eu ~ www.sigmaplan.be ~

Wat is Regionaal Landschap Schelde-Durme?

Regionaal Landschap Schelde-Durme is een van de 16 Regionale Landschappen in Vlaanderen. Met steun van de Provincie Oost-Vlaanderen, de Provincie Antwerpen en haar 20 aangesloten gemeenten en steden werkt deze vereniging projecten uit die landschap, natuur en erfgoed versterken in de regio. Daarbij betrekt ze liefst zoveel mogelijk partners: van particulier tot overheid, van vereniging tot school. Zo zet Regionaal Landschap Schelde-Durme mee in op de kwaliteit van de open ruimte. Ze neemt onder meer een coördinerende rol in binnen Rivierpark Scheldevallei en HOOGTIJ – Feest in de Scheldevallei!. Ze zet bovendien mee haar schouders onder Life SPARC door de bekendheid en beleving van het Sigmaplan en de klimaatverandering te vergroten via gidsenwerking, horeca-ambassadeurs en natuureducatie.

~ www.rlsd.be ~