wie is er terug?

De otter!

De otter is terug!

De otter is terug in Vlaanderen. Dat is goed nieuws, want dit kan duiden op het herstel van onze riviervalleien. Om de otter alle kansen te geven op een duurzame vestiging heeft hij echter nog een duwtje in de rug nodig.

Ontdek alles over de speelse otter, zijn leefgebied en het project Otterland op de gratis online webinar op 23 juni van 14u-15u30 via deze link.

Via het project “Otterland” willen WWF, Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid, Regionaal Landschap Rivierenland en Regionaal Landschap Schelde-Durme in samenwerking met allerlei partners de handen in elkaar slaan voor een toekomst voor de otter in de Scheldevallei.

Drie experten aan het woord:
• Koen Van Den Berge (INBO) schetst de otter als bewoner van onze waterlopen en weerlegt alvast het idee dat otters ook bomen omleggen en dammen bouwen.
• Lore Vandamme (INBO) duikt in de Benedenschelde en deelt haar bevindingen over habitatkwaliteit en visdensiteit voor otter.
• Bram Houben (ARK Natuurontwikkeling) deelt zijn jarenlange ervaring in het realiseren van maatregelen voor otters in Nederland.